Föreningen för Ortopedisk Manuell Terapi i Finland

SOMTY  är en förening för fysioterapeuter intresserade av ortopedisk manuell terapi och en förenande länk mellan fysioterapin och hälsovården. En av föreningens viktigaste verksamhetsformer är att ordna vidareutbildning för fysioterapeuter med inriktning på fysioterapi för stöd- och rörelseapparaten. Skolningsutbudet innehåller högklassiga kurser som inriktar sig på hela rörelsesystemet. Den mest omfattande utbildningen omfattar 150 sp. Efter att ha genomgått denna kurs är studeranden behörig  OMT-fysioterapeut.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialområde inom fysioterapin, som inriktar sig på bedömning av den fysiska funktionsförmågan, undersökning och behandling av nerv-, muskel- och ledstrukturer samt förebyggande av funktionsstörningar.