OMT-tietoa potilaille 

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoitamiseen. Pitkä erikoistumiskoulutus (150 op) kattaa laajasti eri tutkimus- ja hoitomenetelmiä, mikä mahdollistaa asiakkaan tilanteen arvioimisen kokonaisvaltaisesti. Tarkka tutkiminen mahdollistaa tehokkaan ja tarkan hoidon, jolloin tuloksia saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

OMT fysioterapiassa tutkitaan ja hoidetaan lihasten toimintaa sekä nivelen yleistä että spesifiä liikkuvuutta osana ihmisen fyysistä toimintakykyä. OMT sisältää myös ohjauksen omatoimiseen harjoitteluun ja ongelmien uusiutumisen ehkäisyyn. 

OMT:ssä käytettään fysikaalisten hoitojen lisäksi sekä manuaalisia käsittelyitä (="terapeutin" suorittamia), tarvittaessa manipulaatiota, että aktiivisia harjoitteita (="terapeutin" potilaalle ohjaamia) nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuusnivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esim. teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein. 

OMT:ssä hoito perustuu ongelmien syiden selvittämiseen mahdollisen lääkärin lähetteen (tutkimus ja hoitomääräys, SV3) ja alkututkimuksen avulla. Vain ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti. Lisäksi voidaan käyttää oireita lieventämään esimerkiksi erilaisia kipua lievittäviä hoitoja (kylmä tms). 

OMT-fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tätä helpottaa fysioterapeutin tutkinto ja OMT-koulutus, jotka perustuvat koululääketieteen käsitteistöön ja terminologiaan.

 

Milloin OMT-fysioterapiaan?

Kaikissa tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa.

Rangan ongelmat: niskakipu, selkäkipu, fasettilukko, päänsärky, iskias.

Nivelten ongelmat:kaikkien nivelten ongelmat, leukanivelnen ongelmat, tenniskyynärpää, ahdasolka oireyhtymä.

Hermo-oireet: välilevyn pullistuma, hermopinne, krooninen hermokipu.

Krooniset kiputilat: eri syistä johtuvat pitkittyneet kivut.