Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry - Föreningen för Ortopedisk Manuell Terapi i Finland rf. (SOMTY) on ortopedisesta manuaalisesta terapiasta kiinnostuneiden fysioterapian ja terveydenhoidon ammattilaisten yhdysside.

Jäseneksi voi liittyä fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö, hänen tulee liittyä lisäksi Suomen Fysioterapeuttien jäseneksi. Kannatusjäseneksi voi liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet kuten esimerkiksi lääkärit, muut terveydenhuollon ammatiryhmät tai yritykset.

SOMTY:ssä on noin 1000 jäsentä.

Somtylaisia tieteentekijöitä ryhmäkuvassaSomtylaisia tieteentekijöitä ryhmäkuvassa


Jäsenetuja

  • Manuaali lehti
  • Jäsenkurssit
  • Opintopäiville jäsenhintaan
  • Pääsy Somtyn sähköisesti jaettaviin materiaaleihin
  • JOSPT verkkolehden tunnukset
  • Manual Therapy -lehti jäsenhintaan
  • OMT-koulutuksen suoritettuaan mahdollisuus julkaista
    toimipaikkansa yhteystiedot OMT-terapeuttien rekisterissä. (edellyttää lisäksi ammattitaidon ylläpitosuositusten noudattamista)

 

 

SOMTY on jäsenenä kansaivälisessä manuaalisen fysioterapian järjestössä IFOMPT:ssa.