Mitä OMT on?

 

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

 

OMT-fysioterapian menetelmiä ovat

  • Rangan/raajojen mobilisaatio/manipulaatio
  • Pehmytkudoskäsittelyt
    • Faskian ja lihasten käsittelyt, venytykset
  • Terapeuttinen harjoittelu
  • Neuraalikudoksen mobilisointi
  • Erilaiset kivun hoidot
  • Teippaukset

Lähimmän OMT-fysioterapeutin löydät OMT-fysioterapeutit otsikon alta. Listalla ovat ne OMT-fysioterapeutit, jotka ovat noudattaneet ammattitaidon ylläpitosuosituksiamme.