SOMTY järjestää mm. seuraavia kursseja:

 

 

 
Ulkomaalaisten kouluttajien kursseista lisätietoa löytyy ajankohtaista osiosta.

 Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/2-OMT kurssi)

Kurssi muodostuu kolmesta osiosta: Kaularanka 3pv, Rintakehä 2 pv , Lanneranka ja lantio 3 pv Kurssin laajuus on 4 op sisältäen 8 lähiopetuspäivää (2,4 op) ja itsenäisen opiskelun tehtävät (1,6 op)

Kurssin tavoitteet:

 • osata tutkia selkäranka- ja lantiorengasperäisiä kiputiloja ja toimintahäiriöitä
 • osata yleistä ja spesifiä selkärangan ja lantiorenkaan liikkuvuuden tutkimista
 • osata korjata liikehäiriöitä ortopedisen manuaalisen terapian menetelmin: pehmytkudoskäsittelyt- ja mobilisointi, lihasvenytykset, nivelmobilisointi, nivelstabilisointi

Niskan liikehäiriöiden manuaalinen terapia-Manuaalisen terapian taitojen syventävä jatkokurssi

Koulutus on manuaalisen terapian taitoja syventävä jatkokurssi SOMTY:n ”Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssin” käyneille.

Koulutuksessa läpikäydään niskan mekaanisten liikehäiriöiden fysioterapiaa manuaalisen terapian (MT) keinoin ja se sisältää runsaasti hands on - käytännön harjoittelua.

Koulutuksen laajuus: 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät

Kouluttaja: Keijo Pitkämäki, OMT-fysioterapeutti ja -kouluttaja

Aikataulu: 1. koulutuspäivä kl 10-17 2. koulutuspäivä kl 9-16

Koulutuksen tavoitteet

 • kehittää ja lisätä Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuja teorian ja käytännön taitoja niskan liikehäiriöiden manuaalisessa terapiassa
 • osata niskan kiputilojen luokittelutapoja
 • osata kliinisessä tutkimisessa arvioida myofaskiaalisia ja nivelperäisiä tekijöitä niskan liikehäiriöissä ja perustella manuaalisen terapian tarvetta näiden fysioterapiassa
 • osata soveltaa manuaalisen terapian menetelmiä niskan liikehäiriöiden fysioterapiassa menetelminä pehmytkudosten mobilisointi, triggerpistekäsittelyt, lihasenergiatekniikat (MET) sekä passiivinen ja aktiivinen nivelmobilisointi.
 • osata tehdä johtopäätöksiä manuaalisen terapian keinoin saavutetuista tuloksista
 • osata kommentoida potilastapausesimerkkejä kliinisen päättelyn näkökulmasta

 

 

Rintakehän liikehäiriöiden manuaalinen terapia-Manuaalisen terapian taitojen syventävä jatkokurssi

Koulutus on manuaalisen terapian taitoja syventävä jatkokurssi SOMTY:n ”Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssin” käyneille.

Koulutuksessa läpikäydään rintakehän mekaanisten liikehäiriöiden fysioterapiaa manuaalisen terapian (MT) keinoin ja se sisältää runsaasti hands on - käytännön harjoittelua.

Koulutuksen laajuus: 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät

Kouluttaja: Pekka Anttila, OMT-fysioterapeutti ja -kouluttaja

Aikataulu: 1. koulutuspäivä kl 10-10 2. koulutuspäivä kl 9-16

Koulutuksen tavoitteet

 • kehittää ja lisätä Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuja teorian ja käytännön taitoja rintakehän liikehäiriöiden manuaalisessa terapiassa
 • osata rintakehän kiputilojen luokittelutapoja
 • osata kliinisessä tutkimisessa arvioida myofaskiaalisia ja nivelperäisiä tekijöitä rintakehän liikehäiriöissä ja perustella manuaalisen terapian tarvetta näiden fysioterapiassa
 • osata soveltaa manuaalisen terapian menetelmiä rintakehän liikehäiriöiden fysioterapiassa menetelminä pehmytkudosten mobilisointi, triggerpistekäsittelyt, lihasenergiatekniikat (MET) sekä passiivinen ja aktiivinen nivelmobilisointi.
 • osata tehdä johtopäätöksiä manuaalisen terapian keinoin saavutetuista tuloksista
 • osata kommentoida potilastapausesimerkkejä kliinisen päättelyn näkökulmasta

 

 

Alaselän liikehäiriöiden manuaalinen terapia-Manuaalisen terapian taitojen syventävä jatkokurssi

Koulutus on manuaalisen terapian taitoja syventävä jatkokurssi SOMTY:n ”Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssin” käyneille.

Koulutuksessa läpikäydään alaselän mekaanisten liikehäiriöiden fysioterapiaa manuaalisen terapian (MT) keinoin ja se sisältää runsaasti hands on - käytännön harjoittelua.

Koulutuksen laajuus: 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät

Kouluttaja: Mikael Falck, OMT-fysioterapeutti ja -kouluttaja

Aikataulu: 1. koulutuspäivä kl 10-17 2. koulutuspäivä kl 9-16

Koulutuksen tavoitteet

 • kehittää ja lisätä Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuja teorian ja käytännön taitoja alaselän liikehäiriöiden manuaalisessa terapiassa
 • osata alaselän kiputilojen luokittelutapoja
 • osata kliinisessä tutkimisessa arvioida myofaskiaalisia ja nivelperäisiä tekijöitä alaselän liikehäiriöissä ja perustella manuaalisen terapian tarvetta näiden fysioterapiassa
 • osata soveltaa manuaalisen terapian menetelmiä alaselän liikehäiriöiden fysioterapiassa menetelminä pehmytkudosten mobilisointi, triggerpistekäsittelyt, lihasenergiatekniikat (MET) sekä passiivinen ja aktiivinen nivelmobilisointi.
 • osata tehdä johtopäätöksiä manuaalisen terapian keinoin saavutetuista tuloksista
 • osata kommentoida potilastapausesimerkkejä kliinisen päättelyn näkökulmasta

 

Loppukokeen kimpussa FM I kurssilla Varalassa

 

Saa tuulettaa, kun koe on tehty!

 

KC LEVEL 1: SOLUTIONS FOR MOVEMENT IMPAIRMENTS OF THE LOW BACK AND HIP

Kurssin esittely

Alaselkä ja lonkka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tästä näkökulmasta katsottuna on järkevää tutkia ja harjoittaa näitä alueita koordinoituina toiminnallisina yksikköinä tavoitteena kivuttomuus ja optimaalinen toimintakyky. Tämä moduuli antaa valmiudet tunnistaa ja korjata alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriöt jäsennellyn tutkimisprosessin avulla.

Kurssin kuvaus

80% ihmisistä kärsii alaselän kivusta jossain vaiheessa elämänkaartaan, mikä haittaa heidän työkykyään tai osallistumista eri vapaa-ajan tapahtumiin ja harrastuksiin. Arviolta 60-65% länsimaiden ihmisistä taas kärsii myös merkittävistä lonkan kivuista tai nivelrikosta. Kivun uusiutumisriski on merkittävä molemmissa ryhmissä. Jopa 80%:lla kipu uusiutuu kolmen seuraavan vuoden aikana.

Liikerajoitukset, kipu ja muut esteet voivat aiheuttaa kompensatorisia, hallitsemattomia liikkeitä. Täsmällisellä tutkimisella ja tehokkaalla liikekontrollihäiriöiden harjoittamisella voidaan tehokkaasti korjata olemassaoleva toimintakyvyn haitta ja ennaltaehkäistä uusien kiputilojen syntymistä.

 

Kurssin tavoitteet

 • Tunnistaa liikkeen merkitys ja tärkeys
 • Ymmärtää alaselkä ja lonkka toiminnallisena kokonaisuutena
 • Ymmärtää liikekontrollihäiriöiden syntymekanismit suhteessa kipuun, liikerajoituksiin ja muihin optimaalista liikettä häiritseviin tekijöihin
 • Kyetä tutkimaan ja diagnostisoimaan alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriöt, liikekontrollihäiriöiden paikka ja suunta
 • Ymmärtää sekä liikekontrollihäiriöiden perusteet että sen, miksi kognitiivinen liikekontrollin harjoittaminen on tärkeä osa optimaalisen liikkeen saavuttamiseksi
 • Kyetä luomaan harjoitteet liikekontrollihäiriön diagnoosin perusteella

 

Kurssin pääpiirteet

 • Miksi liike on tärkeätä
 • Kompensaatiostrategiat toiminnan ylläpysymiseksi eri liikerajoitustekijöissä
 • Hallitsemattoman liikkeen tunnistaminen
 • Liikekontrollihäiriöiden testaamisen perusteet ja liikekontrollihäiriön diagnoosi kliinisen tutkimisen perusteella
 • Liikekontrollihäiriöiden testauksen kulku
 • Proprioseptiikka ja neutraali harjoittamisen alue - lumbopelvisen alueen kinesteettinen tuntemus
 • Alaselän liikekontrollihäiriöiden kliininen kuva
 • Alaselän liikekontrollihäiriöiden testaus ja alaluokitus
 • Lonkan liikekontrollihäiriöiden kliininen kuva
 • Lonkan liikekontrollihäiriöiden testaus ja alaluokitus
 • Optimaalisen liikekontrollin harjoittamisen perusteet
 • Kognitiivinen motorisen kontrollin harjoittaminen alaselän liikekontrollihäiriöissä
 • Kognitiivinen motorisen kontrollin harjoittaminen lonkan liikekontrollihäiriöissä
 • Potilaan tavoitteiden yhdistäminen liikekontrollihäiriöiden harjoittamisessa

Kouluttaja: Kari Niemi, OMT fysioterapeutti, KCAT

 

 

KC LEVEL 2: MOVEMENT EFFICIENCY FOR LOW BACK AND HIP

Kurssin esittely

Alaselän ja lonkan liikkeet ovat sidoksissa toisiinsa sekä anatomisesti että biomekaanisesti. Monet lihakset näillä edellämainituilla alueilla joko tuottavat tai kontrolloivat liikettä. Jotta tutkiminen ja harjoittaminen olisivat tehokasta alaselän ja lonkan alueella tulee nämä alueet huomioida yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Kaikki toiminnalliset liikkeet vaativat harmonista synergistilihasten välistä optimaalista toimintaa yhden nivelen yli menevien stabilovien lihasten että pinnallisten mobilisoivien lihasten välillä. Kivussa ja hallitsemattomassa, kontrolloimattomassa liikkeessä synergistilihasten välinen toiminta on ennustettavaa ja johdonmukaista. Synergistilihasten väliset toiminnallisen lihaspituuden muutokset vaikuttavat myös siihen, miten nämä lihakset kykenevät tuottamaan tai kontrlloimaan liikettä. Johdonmukainen ja systemaattinen kliininen tutkiminen luo mahdollisuudet diagnostisoida hallitsematon, kontrolloimaton liike. Liikekontrollihäiriön diagnoosi taas luo mahdollisuudet arvioida mitkä synergistit ovat olennaisia testata ja harjoittaa. Toiminnanhäiriöisten synergistien toiminnallisen pituuden ja aktivaatiohäiriöiden korjaaminen voi helpottaa kipua, toiminnanhaittaa ja ennaltaehkäistä uusiutuvia toiminnanhäiriöitä.

Kurssin kuvaus

Niin kuin edellä todettiin, niin kaikki toiminnalliset liikkeet vaativat optimaalista yhteistoimintaa yhden nivelen ja kahden nivelen yli menevien lihasten välillä. In order to sustain task achievement, and to accommodate changing environments, these patterns typically vary depending on the requirements of a particular task. Normaaleissa ilman väsymystä tapahtuvissa aktiviteeteissa ja toiminnoissa yhden nivelen yli menevät lihakset toimivat normaalisti aktiivisemmin kuin kahden nivelen yli menevät lihakset. Toisaalta väsyttävissä ja korkean kuormituksen aktiviteeteissa ja toiminnoissa kahden nivelen yli menevät lihakset toimivat voimakkaammin kuin yhden nivelen yli menevät lihakset. Kuitenkin kaikissa toiminnoissa, on kyseessä sitten kevyt tai raskaampi kuormitus, tulee lihasten väliset toiminnat olla sopusoinnussa keskenään.

Neurofysiologiset tutkimukset osoittavat, että kivussa ja väsymyksessä synergistilihasten välinen aktivoituminen on häiriintynyttä hitaissa, ilman väsymystä tapahtuvissa toiminnoissa ja suoritteissa. Häiriintyneessä toiminnassa yhden nivelen yli menevät stabiloivat lihakset ovat inhibitoituneita ja aktivoituminen tehotonta. Toisaalta kahden tai monen nivelen yli menevät pinnalliset mobilisoivat lihakset ovat yliaktiivisia. Nämä häiriintyneet toiminnat ovat ennustettavia ja oletettuja. Muutokset synergistilihasten välisissä aktivaatioissa liittyvät muutoksiin sekä motorisella että sensorisella korteksilla. Kognitiivisella liikekontrollitesteillä voidaan havaita kyseiset lihasten väliset toiminnanhäiriöt.

Liikekontrollihäiriön diagnosoimisella ja anatomian sekä biomekaniikan ymmärtämisellä kyseisissä häiriöissä voidaan harjoittaminen kohdentaa häiriintynyttä liikettä kontrolloiviin lihaksiin. Häiriintynyt lihastoiminta testataan koko liikeradan testeillä (control through range). Spesifillä pinnallisten mobilisoivien lihasten testaamisella ja inhibitorisilla tekniikoilla voidaan palauttaa yliaktiivisten mobilisoivien lihasten elastisuus ja oikea-aikainen aktivoituminen.

 

Kurssin tavoitteet

 • Pystyä selittämään miksi liike on tärkeätä ja miten liike sekä synergistiset toiminnat ovat yhteydessä keskenään
 • Ymmärtää miten lihakset, jotka tuottavat, kontrolloivat ja koordinoivat alaselän liikettä tuottavat, kontrolloivat ja koordinoivat myös lonkan liikettä toiminnallisena kokonaisuutena
 • Ymmärtää pinnallisten stabiloivien ja pinnallisten mobilisoivien lihasten väliset fysiologiset ja toiminnallisten lihaspituuksien väliset muutokset
 • Ymmärtää lihaspituuksien väliset toiminnalliset ja kliiniset vaikutukset
 • Ymmärtää erot alhaisen kynnyksen hitaan motorisen yksikön syttymisen ja korkean kynnyksen nopean motorisen yksikön syttymisen välillä
 • Ymmärtää tekijät, jotka vaikuttavat lihaksen jänteyteen (muscle stiffness)
 • Analysoida yhteydet liikerajoitusten ja kompensaatioiden välillä alaselän ja lonkan alueella. (Intra-artikulaarinen, interartikulaarinen ja myofasciaalinen liikerajoitus ja kompensaatio)
 • Ymmärtää perusteet pinnallisten stabiloivien lihasten testaamiselle ja kognitiiviselle sisäliikeradan harjoittamiselle
 • Ymmärtää perusteet pinnallisten mobilisoivien lihasten testaamiselle (toiminnallinen pituus ja aktivoituminen)
 • Kykenee testaamaan alaselän ja lonkan pinnalliset stabiloivat lihakset
 • Kykenee testaamaan alaselän ja lonkan pinnalliset mobilisoivat lihakset
 • Kykenee tiedostamaan useat eri mahdollisuudet pinnallisten mobilisoivien lihasten elastisuuden palauttamiseksi alaselän ja lonkan alueella
 • Kykenee tunnistamaan ja harjoittamaan pinnalliset stabiloivat lihakset alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriön paikan ja suunnan perusteella

 

Kurssin pääpiirteet

 • Miksi pinnalliset stabiloivat lihakset ovat tärkeitä liikkeessä ja liikkumisessa
 • Alaselän ja lonkan lihasten anatomia ja toiminta
 • Pinnallisten stabiloivien ja mobilisoivien lijhasten toiminnalliset roolit. Miten roolit muuttuvat kivussa ja toiminnanhäiriössä
 • Lihaksen rakenteen ja fysiologian väliset yhteydet
 • Pinnallisen lihassysteemin synergistinen toiminta
 • Liikekontrollihäiriömalli
 • Aktivoitumisen herkkyys ja fysiologia: alhaisen kynnyksen hitaan motorisen yksikön aktivaatio ja korkean kynnyksen nopean motorisen yksikön aktivaatio
 • Tekijät, jotka vaikuttavat lihasjänteyteen ja kuinka jänteyteen voidaan vaikuttaa harjoittelun avulla
 • Alaselän ja lonkan liikerajoitusten ja kompensaatioiden väliset yhteydet: intra-artikulaarinen, inter-artikulaarinen ja myofasciaalinen
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten testaus ja luokittelu
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten harjoittamisen perusteet
 • Alaselän ja lonkan pinnallisten stabiloivien lihasten harjoittaminen: eri mahdollisuudet ja progressio
 • Pinnallisten mobilisoivien lihasten fysiologia
 • Alaselän ja lonkan yliaktiivisten pinnallisten mobilisoivien lihasten testaus ja luokittelu sekä harjoittaminen

Kouluttaja: Kari Niemi, OMT fysioterapeutti, KCAT

 

Ahdas olkapää -oireyhtymän fysioterapia

Kurssin sisältö:

 • Hartiarenkaan asento- ja liikekontrollin häiriöt olkapää- ja yläraajakivun taustalla. Ahtaan olkapään hoitokäytännöistä.
 • Hartiarenkaan ja olkanivelen toiminnallinen anatomia ja liikekontrollihäiriön tunnistaminen Hartiarenkaan ja olkanivelen tutkiminen, toiminnallinen väljyys/laksiteetti, liikerajoitukset ja myofaskiaaliset kivut
 • Hartiarenkaan ja olkanivelen toimintahäiriöt ja niiden fysioterapia, harjoitteluun valmistaminen
 • Ahtaan olkapään aktiivinen kuntoutus, terapeuttisen harjoittelun suunnittelu ja vaikutusmekanismit
 • Ahtaan olkapään aktiivinen kuntoutus, harjoittelu

Yhteensä 10 oppintuntia, joista teoriaopetusta 4 ja käytännön harjoittelua 6 oppituntia.

 

 

 

Raajanivelmobilisaatiokurssi

Alaraajan toiminnallinen tutkiminen ja fysioterapia kurssi, (E-INF)

Kurssin tavoitteet:
Ymmärtää ja osata analysoida alaraajan toiminta kehon kannattajana ja liikuttajana sekä eriyttää toimintahäiriöt, niiden vaikutukset ja korjata ne.

Yhteensä 36 oppituntia, joista teoriaa 12 oppituntia ja käytännön harjoittelua 24 oppituntia.

 

Raajanivelmobilisaatiokurssi

Hartiarenkaan ja yläraajanivelten tutkimisen ja hoidon kurssi, (E-SUP)

Kurssin tavoitteet:
Ymmärtää ja osata analysoida hartiarengas yläraaja liikeketjun toiminta sekä eriyttää toimintahäiriöt, niiden vaikutukset ­ja korjata ne.

Yhteensä 24 oppituntia, joista teoriaa 9 tuntia ja käytännön harjoittelua 15 tuntia

 

 

Perehdytystä kranio-sakraaliterapiaan, 1-osio

Kurssin sisältö:

 • kranio-sakraaliterapian historiaa sekä anatomiset ja fysiologiset perusteet
 • kranio-sakraalirytmin palpaatio ruumiin eri osista
 • kehon evaluointia kranio-sakraalirytmillä
 • kraniumin ja sakrumin välinen yhteys
 • still point
 • diafragma-, intrakraniaalimembraani- ja intraspinaalimembraanitekniikoita
 • mukaellen Upledgerin 10-step protokolla

Yhteensä 16 oppituntia.

 

Perehdytystä kranio-sakraaliterapiaan, 2-osio

Kurssin sisältö:

 • Sutherlandin kuvaamien kalloleesioiden määrittelyä, arviointia ja hoitoa spheno okkipitaaliotteella
 • viskerokraniumin luiden anatomiaa, liikkeiden palpointia, luiden leesioiden arviointi ja hoito
 • potilaan ja hoitajan välisen dialogin esittely ja demonstrointi
 • kitalakialueen tutkimis- ja hoitoprotokolla

Kertausta:

 • kehon ongelman arviointia kraniaalirytmin avulla – kallo / kuunteluasemat
 • kallon fleksio- tai ekstensioleesion hoito suoralla tai epäsuoralla tekniikalla
 • kallon ja sakrumin välisen liikkeen arviointi ja synkronointi

Yhteensä 16 oppituntia

 

Tapsan luennolla Fuerteventuralla
Liikeketjut solmussa Fuerteventuran kurssilla

 

 

 

Lantion ja lonkan toimintahäiriöiden tunnistaminen ja fysioterapia

Kurssin sisältö:

 • Lantion toiminnallinen anatomia, voimalukitukseen ja liikekontrolliiin vaikuttavat tekijät.
 • Lantion kiertosuuntaisen liikekontrollin häiriön tunnistaminen ja rakenteiden palpaatio.
 • Myofaskiaalisten ja kudosten osuus lantion toimintahäiriöissä ja kivuissa.
 • Lantion toimintahäiriöiden fysioterapia.

Yhteensä 16 oppituntia a´45min, joista teoria opetusta 5 ja käytännön harjoittelua 11 oppituntia

 

Toiminnallisten niskakipujen ja päänsäryn fysioterapia

Kurssin sisältö:

 • Olkapään kiputilojen erotusdiagnostiikkaa fysioterapian toteutuksen pohjana.
 • Neuropatodynamiikan osuus olkanivelen toimintahäiriöissä.
 • Kyynärpään, kyynärvarren ja ranteen kiputilojen erotusdiagnostiikkaa fysioterapian toteutuksen pohjana.
 • Neuropalodynamiikan osuus kyynärnivelen, -varren ja ranteen toimintahäiriöissä.
 • Fysioterapian toteutus ongelmakeskeisenä oppimisena.

Yhteensä 16 oppituntia, joista teoriaa 4 tuntia ja käytännön sovelluksia 12 oppituntia

 

Neuraalikudoksen mobilisointi I (NKM1) - peruskussi

Tavoitteet:

 • ymmärtää neurodynamiikan neuroanatomisia ja -biomekaanisia perusteita
 • tunnistaa neurodynaamisen mobilisoinnin indikaatiot ja kontraindikaatiot
 • osaa arvioida oirekuvaa, kipumekanismeja ja neurodynaamisen toimintahäiriön astetta TULE-kiputiloissa haastattelun ja neurodynaamisten perustestien avulla
 • osaa käyttää neurodynaamisia perustestejä yläraajaan, alaraajaan sekä rangan alueella ja osaa tarvittaessa soveltaa niitä eriasteisissa kiputiloissa
 • osaa toteuttaa neurodynaamista mobilisointia perustasolla
 • osaa perustella neurodynaamisen testauksen ja -mobilisoinnin tarvetta kliinisessä päättelyssä
 • osaa mitata neurodynaamisen mobilisoinnin tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niistä

Laajuus:
1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät (etukäteistehtävä)

 

Neuraalikudoksen mobilisointi (NKM II), syventävä osa

Tavoitteet:

 • osaa paremmin arvioida ja tulkita erilaisia kipumekanismeja
 • osaa palpoida perifeerisiä päähermoja niiden kulun alueella ja tehdä johtopäätöksiä palpaatiolöydöksistä
 • osaa toteuttaa neurodynaamista mobilisointia edistyneemmällä tasolla
 • osaa paremmin soveltaa neurodynaamisia menetelmiä TULE-kiputilojen arvioinnissa ja terapiassa
 • osaa paremmin analysoida neurodynaamisen terapian tarvetta ja tuloksia
 • osaa kommentoida neurodynaamisen testauksen ja terapian luotettavuutta

Laajuus:
1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät (etukäteistehtävä)

 

 

Fysioterapia purentaelimen toimintahäiriöissä (TMD)

Koulutuksen tavoitteet:

 • osata tunnistaa TMD
 • osata TMD:n hoitosuositukset
 • osata tutkia ja hoitaa fysioterapian keinoin purentaelimen lihas- ja nivelperäisiä vaivoja
 • ymmärtää kaularangan toimintahäiriön ja muiden erotusnäkökohtien merkitys
 • lisätä valmiuksia yhteistyöhön hammaslääkäreiden kanssa

Koulutuksen laajuus:

1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää (16h) ja itsenäisen opiskelun tehtävät

 

 

Toiminnallisten niskakipujen ja päänsäryn fysioterapian kurssi

Kurssin sisältö:

 • Niskahartiaseudun toiminnallinen anatomia ja rakenteiden palpaatio
 • Kaularangan ja hartiarenkaan liikekontrollin tutkiminen ja harjoittaminen
 • Kaularankaperäinen päänsärky ja huimaus
 • Fysioterapian keinot päänsäryn hoidossa
  • kaularankaperäinen
  • myofaskiaalinen
  • neurogeeninen
  • purentaelimen toimintahäiriöön liittyvä
 • Yläraajaan heijastelevan /säteilevän kivun erottelu ja fysioterapia
 • Stressin vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön
 • Kaularangan myofaskiaaliset kivut ja niiden fysioterapia
 • Niskakipuisen harjoittelun perusteet ja sovellus käytäntöön
 • Ongelmakeskeistä oppimista

Yhteensä 18 oppituntia a´45 min, joista teoriaopetusta 5 ja käytännön harjoittelua 13 oppituntia

 

 

MULLIGAN CONCEPT - kurssit

 

Mulligan-tekniikassa yhdistyvät terapeutin suorittama passiivinen nivelmobilisointi ja asiakkaan suorittama aktiivinen liike, Mobilisation With Movement.
Menetelmä on kivuton asiakkaalle ja siten turvallinen.
Mulligan kurssien tavoitteena on uuden mobilisointimenetelmän oppiminen ja sen soveltaminen välittömästi käytännön työhön sekä Mulligan-tekniikan periaatteiden ymmärtäminen.
Mulligan kurssikokonaisuus sisältää 3 kurssia, yhteensä 6 pv.

Mulligan peruskurssi I, niska-yläraaja, 2 pv, 16 oppituntia.
Mulligan peruskurssi II, lanneselkä-alaraaja, 2 pv, 16 oppituntia.
Mulligan III, jatkokurssi / syventävä kurssi, 2 pv, 16 oppituntia.
Voit suorittaa kurssit yksittäin, järjestys I, II, III, mutta suosittelen kurssikokonaisuutta.
Kurssikokonaisuuden suoritettuasi voit osallistua CMP, Certified Mulligan Practitioner - tenttiin, joka koostuu teoria + käytännön osioista.
Jos läpäiset tentit sinulla on oikeus käyttää titteliä CMP.

Lue lisää www.bmulligan.com.
Fysioterapia-opiskelija, voit osallistua kursseille jo viimeisen lukuvuoden aikana saadaksesi käden taitoihin koulutusta. Todistuksen suoritetusta Mulligan-kurssista saat, kun olet valmistunut fysioterapeutiksi.