Yhdistyksen oma blogi sai rinnalleen Manuaali-lehden blogin. Se löytyy osoitteesta: https://manuaaliblog.wordpress.com/

T: Päätoimittaja

 Moi

 

Vuoden lähestyessä loppua on SOMTY:n toimistolla jo arvioitu kuluneen vuoden aikaisia tekemisiä. Kursseilta kerätty palaute on käyty läpi ja SOMTY:n bloggarilla on kunnia esitellä tuloksia.

Palautekyselyillä on kerätty kurssilaisten kokemuksia niin SOMTY:n toimiston palvelusta, kurssien hinnoista, koulutustiloista, käytännön toteutuksesta, kurssien sisällöllisistä asioista sekä opettajien osaamisesta. Arviointi tapahtui pääosin 1-5 (huono - erinomainen) asteikolla. Lisäksi kurssiin kohdistuneiden odotusten täyttymistä sekä teoriaopetuksen ja käytännön määrän sopivuutta arvioitiin asteikolla 1-3. Palautekyselyihin vastasi yhteensä 250 kurssilaista.

Kaikkien kohtien (1-5 asteikolliset kysymykset) keskiarvo nousee 4,5:een eli hyvän ja erinomaisen väliin. Bloggari ottaa vapauden pyöristää kurssiarvioiden tuloksen erinomaiseksi. Vuoden 2015 palautteissa keskiarvo oli 4,4 eli ollaan kovaa vauhtia menossa parempaa suuntaan.

SOMTY kiittää kaikkia kursseille osallistuneita ja palautekyselyihin vastanneita. Ilman palautetta kurssien kehittäminen ei ole mahdollista.

Tässä grafiikan muodossa joitakin tuloksia:

 

 

T: SOMTY:n Bloggari